Önerilen Aramalar

KVKK Kurumu VERBİS’e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğünü İhlal Eden Şirketlere İdari Para Cezası Kesilmesi Hususunda Denetim Faaliyetlerine Başlamıştır.

28.07.2022

Tüm Haberler
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt ve bildirim yükümlülüğünü ihlal eden şirketlere idari para cezası kesilmesi hususunda denetim faaliyetlerine başlanmıştır.
Kurum, idari para cezası yaptırımının uygulanabilmesi için denetim sırasında ilgili veri sorumlusu şirketlerden;
  • Güncel çalışan sayısını,
  • Mali bilanço kayıtlarını,
  • Özel nitelikli kişisel veri işleme durumu gibi hususları gösterir bilgi, belge ve kayıtları
talep etmektedir.

Bu belge ve kayıtların Kurum’a süresi içerisinde iletilmemesi halinde, Kurum tarafından re’sen inceleme yapılarak VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya gereği gibi yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında idari yaptırım uygulanabilmektedir.

Kurum’un söz konusu taleplerinden anlaşıldığı üzere,, yakın zamanda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18/1/ç maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü ihlal eden Şirketler hakkında 53.572,00 TL’den 2.678.863,00 TL’ye kadar idari para cezası düzenlenmesi beklenmektedir.

Söz konusu Kurum gündemini önemle bilgilerinize sunar, konuya dair soru ve taleplerinize destek olmaktan memnuniyet duyarız.

Kıdemli Avukat, Bahar Esentürk

Diğer Haberler