Önerilen Aramalar

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Değişiklikler

5.07.2021

Tüm Haberler
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (“Değişiklik Yönetmeliği”). Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Değişiklik Yönetmeliği ile tütün mamullerinin paketlenmesi ve paket üzerindeki uyarılara ilişkin birtakım düzenlemeler getirilmektedir.

Sağlık Uyarılarına İlişkin Genel Düzenlemeler
 • Sigara birim paketleri, sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinin konulduğu yan yüzeylerinin yüksekliği 20 milimetreden daha küçük dikdörtgen prizma ya da benzeri şekildeki paketler ve poşet paketlerde yer alan birleşik sağlık uyarılarının bırakma bilgisi alanı ve sınır çizgisi, (i) bırakma bilgisi metninin kapatılmaması ve (ii) görünebilir olması kaydıyla bandrolle kısmen kapatılabilecektir.
 • Diğer paketlerde yer alan sağlık uyarıları, bandrol, damga, pul, fiyat işaretleri, güvenlik özellikleri, ambalaj kağıdı, kılıf, kutu veya başka araçlarla kısmen veya tamamen gizlenmemeli veya kapatılmamalı ve bu uyarılar bütünüyle görünür olmalıdır.
 • Silindir paketlerin yanı sıra dik poşet paketler bakımından da sağlık uyarılarının boyutlarının hesabında esas alınan ilgili yüzey alanı, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecektir.
 • Birleşik sağlık uyarıları bakımından önceden birim paketin ve grupmanın en geniş ön ve arka yüzeylerinin her birinin %85’ini kaplayacak şekilde yapılan düzenleme; Değişiklik Yönetmeliği ile sigara birim paketinin en geniş arka yüzeyinin %100’ünü; sigara birim paketinin en geniş ön yüzeyi ile sigara dışındaki tütün mamulleri birim paketleri ve grupmanlarının en geniş ön ve arka yüzeylerinin her birinin en az %85’ini kaplayacak şekilde revize edilmiştir.
 • Üstten açılan kapaklı sert paketler bakımından birleşik sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinin her biri paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde uygulanacaktır.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemeler kapsamında; birleşik sağlık uyarısı bırakma bilgisi alanının bandrol ile kısmen kapatıldığı durumlarda, birleşik sağlık uyarısı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
  • Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, yumuşak birim paket, üstten açılan sert birim paket ve dik poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi üstte, fotoğraf ortada ve uyarı metni en altta yer almalıdır.
  • Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 20 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplamalıdır. Dik poşet paketlerde, bırakma bilgisi, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %10’unu kaplamalıdır.
  • Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketlerin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplamalıdır. Dik poşet paketlerde, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %50’sini fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplamalıdır.
  • Üst üste format kullanılması halinde düz ve katlanabilir poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 22 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplar, bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplamalıdır.
  • Sigara dışındaki tütün mamullerinin konulduğu dik poşet paketler, üst üste formatın kullanıldığı düz ve katlanabilir poşet paketler ve dikdörtgen prizma ya da benzeri bir şekildeki paketlerin arka yüzeyinde bırakma bilgisi metni sağa dayalı yazılabilecektir.
  • Düz ve katlanabilir poşet paketlerde, yan yana format uygulandığında birleşik sağlık uyarısı yüksekliği ile birim paket yüksekliği eşit olmalıdır.
Birim Paket ve Grupmanda Bulunması Zorunlu Hususlar
 • Miktar bilgisi, sağ alt köşe yerine sigara birim paketlerinin alt yüzeyine; sigara dışındaki içimlik tütün mamulü birim paket ve grupmanlarının arka yüzeyine, tek satırda, ayırt edici ibare puntosunda uygulanacaktır. Miktar bilgisi yine aynı şekilde sigarada “20 sigara”, puro ve sigarilloda “… puro/sigarillo” ve diğer tütün mamullerinde “… g” şeklinde yazılacaktır.
 • “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde yazılacak uyarının sert karton malzemeden yapılan sigara birim paketinde paketin üst yüzeyine bulunduğu alanda dikey ve yatay olarak ortalanmış olarak yazılacaktır. Yumuşak paketlerde yan yüzeylerden birine, sigara grupmanlarının kısa yan yüzeyine, sigara dışında içimlik tütün mamullerinde birim paket ve grupmanın arka yüzeyine birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre altındaki ya da yanındaki alana görünebilir şekilde, yeknesak puntoda, Helvetica yazı tipinde, beyaz renkte olacak şekilde uygulanır. Bu uyarı, içimlik tütün mamulleri grupmanlarında bulundukları alanda dikey ve yatay ortalanmış olarak uygulanmalıdır.

Mevzuata Uyum

 • Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarına ilişkin “bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı hükmüne 30 Haziran 2021 tarihine kadar uyum sağlanacağı” hakkındaki düzenleme, Değişiklik Yönetmeliği ile kaldırılmıştır.
 • Kaldırılan düzenleme yerine getirilen hüküm uyarınca; bırakma bilgisi metninin görünebilir olması kaydıyla bırakma bilgisi alanı ve sınır çizgisinin kısmen kapatılması dışındaki birleşik sağlık uyarısı ihlali olan birim paketleri haiz ve ithalat izni ve/veya piyasaya arz uygunluk belgesi bulunan tütün mamullerinin; üretimine, ithalatına, piyasaya arz uygunluk belgesinin güncellenmesine ve piyasaya arzına 31 Aralık 2021 tarihine kadar son verilecektir. Bu süre içinde Yönetmeliğe uyum amacıyla güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilmiş sayılacaktır.
Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat

Diğer Haberler