Önerilen Aramalar

Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Bildirimine İlişkin SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

14.07.2021

Tüm Haberler
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (“SGK”) 5 Temmuz 2021 tarih ve Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi konulu Genel Yazısı (“Genel Yazı”), aynı tarihte Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi adresinde yayımlanmıştır.
Genel Yazı Neyi Düzenliyor?
SGK, 2 Haziran 2021 tarihli Genel Yazısı ile aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya gönderilmesi sırasında, sigortalıların ay içerisinde uzaktan çalışma yapması halinde uzaktan yapılan çalışma günlerinin ayrıca belirtilmesi gerektiğini düzenlemişti.

Genel Yazı kapsamında, söz konusu girişler yapılırken uzaktan çalışma gün sayısı tespitine ilişkin tereddütler göz önünde bulundurularak, uzaktan çalışma sürelerinin bildirimine dair uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Genel Yazı Ne Getiriyor?
Genel Yazı kapsamında düzenlenen usul ve esaslar aşağıdaki gibidir:
  • Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur.
  • Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilmelidir.
  • Görülen işin tamamı uzaktan çalışılarak yapılabileceği gibi bir kısmının uzaktan bir kısmının da iş yerinde çalışılarak yerine getirilmesi (yazılı olarak sözleşme yapılması kaydıyla karma sözleşme yapılması da) mümkündür.
  • Karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalılar bakımından (ulusal, resmi, dini bayram günleri ile genel tatil günleri, hafta tatili günleri, iş yerinde çalıştığı günler her durumda prim gün sayısına dahil edilmekle birlikte) yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günler uzaktan çalışma gün sayısı olarak bildirilmelidir. Örneğin;
    • Ayda 4 gün hafta tatili olan bir sigortalı 5 iş günü iş yerinde çalışmakta, kalan iş günlerinde ise uzaktan çalışmaktadır. Buna göre söz konusu sigortalının 4 gün hafta tatili, 5 gün de iş yerinde çalışma günü bulunduğundan bildirilecek uzaktan çalışma gün sayısı 21 gün olacak, prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak bildirilecektir.
    • Ayda 8 gün hafta tatili olan bir sigortalının çalışma süresinin yarısını uzaktan çalışarak, yarısını iş yerinde çalışarak geçirmesi halinde sigortalının iş günü sayısı 22 gün olmakta yarısı işyerinde çalışıldığı için de uzaktan çalışma gün sayısı 11 gün olarak bildirilecek prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak sisteme girilecektir.
  • Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir sigortalının (i) hafta tatili günleri ve (ii) çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilmeli ve prim ödeme gün sayısı ile uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilmelidir.
  • Süreklilik arz etmeyen arızi (örneğin araç, gereç, belge teslimi için iş yerine uğrama gibi) durumlar sigortalının esas çalışma biçimini değiştirmeyen nitelikte olduğundan yazılı sözleşmede değişikliğe gerek bulunmamakta olup uzaktan çalışma gün sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen süreye göre hesaplanan gün sayısı esas alınmalıdır.
Genel Yazı’nın tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Özgür Güner, Ortak
Burak Batı, Avukat

Diğer Haberler