Önerilen Aramalar

Yargıtay, Uzun Yol Tır Şoförlerinin İşçi Alacağı Davalarında Dinlenecek Tanıklara İlişkin Emsal Nitelikte Karar Vermiştir.

10.05.2022

Tüm Haberler
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2022/2550 Esas, 2022/3399 Karar sayılı 15.03.2022 tarihli “Bölge Adliye Mahkemelerinin kesin nitelikteki kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi” kararı (“Karar”) ile uzun yol tır şoförlerinin işçi alacağı davalarında tanık deliline başvurulması halinde sadece görgüye dayalı tanık beyanlarının dikkate alınması gerektiğine karar vermiştir.
Karar Öncesi Uygulama Nasıldı?
Yargıtay 9. ve (kapatılan) 22. Dairesi’nin farklı değerlendirmelerinin yanı sıra; Karar’a konu uzun yol tır şoförleri tarafından aynı işverene karşı açılmış iki farklı davada Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. ve 11. Hukuk Daireleri; işçi alacağı taleplerinin ispatında tanık delilinden hangi biçimde yararlanılacağına ilişkin farklı değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Bu kapsamda; davacı ile birlikte seferlere gitmemiş davacı tanıklarının anlatımına göre sonuca gidilebileceği yönünde kararlar verilmiştir.

Yargıtay’ın Görüşü Nasıldır?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdiği Karar ile Sakarya BAM 9. ve 11. Hukuk Dairelerinin kesin nitelikteki kararları arasındaki uyuşmazlığı gidermiştir. Karar kapsamında;
  • Tır şoförlerinin yurt içinde veya yurt dışında uzun mesafelerde tek başlarına araç kullanmaları halinde bu yolculuk sırasında onlara refakat etmeyen üçüncü kişilerin, şoförün günlük çalışma düzeni hakkında görgüye veya bilgiye dayalı tanıklığının bulunmasının mümkün olmadığı,
  • Uzak mesafeler arasında yaklaşık yirmi gün veya bir ay araç kullanan bir şoförün gidiş ve dönüş tarihi belirli olmakla birlikte, bu süre içindeki zaman dilimini ne şekilde kullanacağının oldukça kişisel bir tercih olduğu,
  • Tır şoförünün çalışma düzeninin ispatında, karayolları trafik kurallarına göre azami araç kullanma süresi veya dinlenme süresinden yola çıkılarak ‘herkesçe bilinen genel bazı vakıalar’ kapsamında bir sonuca gidilmesinin de yerinde olmayacağı,
  • Uzun yol tır şoförlerine yolculuk sırasında refakat etmeyen tanık anlatımının görgüye dayalı olmayıp sadece tahmine dayalı olduğundan bahisle; bu şoförlerin fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışma iddiasının tanık delili ile ispatında, sadece görgüye dayalı tanık anlatımı ile sonuca gidilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Sonuç

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından yurt içinde ve yurt dışında uzun yol tır şoförü olarak görev yapan işçilerin işçi alacağı taleplerinin tanık delili ile ispat edilebilmesi için tanık anlatımlarının görgüye dayalı olması gerektiğine karar verilmiştir.

MORAL & PARTNERS
Burak Batı, Avukat
Hilal Dilek, Stajyer Avukat

Diğer Haberler