Önerilen Aramalar

Rekabet Kurumu tarafından işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde 32 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

22.04.2021

Tüm Haberler
Rekabet Kurumu (“Kurum”), işgücü piyasalarında yapılan centilmenlik anlaşmaları ile ilgili taşınan rekabetçi endişenin değerlendirilmesi ve soruşturulması amacıyla oldukça büyük bir adım attı.
Centilmenlik anlaşmaları, hukuken bağlayıcı olmamak ile birlikte, sektör oyuncularının güven esasına dayalı birtakım uygulamalara yönelik yapılan anlaşmalar olarak görülebilir.

Buna göre, Kurum, işgücü piyasalarına ilişkin her geçen gün artan rekabet otoriteleri uygulamaları ile birlikte; emek faktörünün teşebbüsler arasında sağlıklı bir şekilde geçişinin sağlanması gerekliliğinden söz ederek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“RKHK”) “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 32 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Karar kapsamında, son zamanlarda özellikle işgücü piyasalarında emek için rekabet halinde olan işveren konumundaki teşebbüslerin aralarındaki doğrudan/dolaylı anlaşmalar yoluyla çalışanların teşebbüsler arasındaki transferini engellemeleri, çalışanları daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum bırakabildikleri ve bu sebeple değerini bulamayan işgücünün, emeğinin karşılığını alabileceği başka pazarlara veya yurt dışına yönlenmesiyle işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapının zarar gördüğüne dikkat çekilmiştir.

Buna göre, Rekabet Kurulu (“Kurul”) tarafından; emek faktörünün teşebbüsler arasında sağlıklı bir şekilde geçişinin sağlanmasının, işgücünün niteliğinin artması, refahın haksız bir biçimde işçiden işverene aktarılmasının engellenmesi ve işgücüne katılımın artması gibi sonuçları beraberinde getirebileceği değerlendirilmiştir.

Farklı Sektörden Birçok Şirkete Rekabet Kurumu Soruşturması
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Kurul, işgücü piyasasına yönelik olarak RKHK’nin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler sonucunda elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4. maddenin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aralarında Yemek Sepeti, Zomato, Google, Çiçek Sepeti gibi faaliyetlerinde işgücü kullanan ve sektörün önde gelen oyuncuları arasında yer alan 32 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurum’un vermiş olduğu önceki kararlarında karşılaşmadığımız “işgücü piyasaları”na ilişkin soruşturmanın ne şekilde ilerleyeceği ve soruşturma kapsamının şimdilik bu 32 sektör oyuncusu ile mi sınırlı tutulduğu net olmamakla birlikte, Kurum tarafından yapılan soruşturmanın Rekabet Hukuku’na yeni değişkenler katacak olması kuvvetle muhtemeldir.

Kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
Işılay Işık, Stajyer Avukat

Diğer Haberler