Önerilen Aramalar

Türk Rekabet Hukuku’nda Uzlaşma Müessesesinin İlk Örneği Görüldü

11.08.2021

Tüm Haberler
Henüz uzlaşma müessesesi ile ilgili çok yeni mevzuat oluşumları yapılmışken, bu yapının ilk örneği görüldü.
Şöyle ki, Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) elektronik eşya sektöründe faaliyet gösteren 5 (beş) şirket hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında uzlaşma yönünde vermiş olduğu 21-37/524-258 sayılı ve 5 Ağustos 2021 tarihli kararı (“Karar”), 9 Ağustos 2021 tarihinde Rekabet Kurumu internet adresinde yayımlanmıştır.

Karar Ne Diyor?
Rekabet Kurulu tarafından elektronik eşya sektöründe faaliyet gösteren beş şirket hakkında rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar çerçevesinde ihlal gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespitine ilişkin yürütülmekte olan soruşturmanın, her bir taraf bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Karar’ın Önemi Nedir?
16 Haziran 2020 tarihli düzenleme kapsamında uzlaşma prosedürü mevzuata kazandırılarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinde belirtilen rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması niteliğindeki davranışlar çerçevesinde yürütülecek soruşturmalara ilişkin ek bir çözüm yolu olarak uzlaşma seçeneği getirilmiş, 15 Temmuz 2021 tarihli Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik ile de uzlaşma müessesinin esas ve usulleri belirlenmişti.

Karar kapsamında uzlaşma müessesinin Türk Rekabet Hukuku’ndaki ilk uygulaması görülmüştür.

Böylelikle, Rekabet Kurulu tarafından ilgililerin talebi üzerine veya re’sen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaların ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarının göz önüne alarak başlatılan uzlaşma prosedürünün ilk örneği uygulamaya konulmuştur.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat
İrem Tanık, Stajyer Avukat

Diğer Haberler