Önerilen Aramalar

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerine İlişkin Şartlarda Değişiklikler Yapıldı

1.09.2022

Tüm Haberler
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.09.2022 tarihli ve 31940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır (“Değişiklik Yönetmeliği”).
A. Değişiklik Yönetmeliği Ne Getiriyor?
Değişiklik Yönetmeliği ile atık yönetimi, atık kabul birimleri ve atıkların bekletileceği alanlara ilişkin birtakım değişiklikler getirilmiştir.

B. Değişiklik Yönetmeliği’nde Neler Düzenleniyor?
  • Toplama ayırma tesisine gönderilemeyen atıklar, toplama ayırma tesisi haricindeki diğer ön işlem yapan tesislere de gönderilebilecektir.
  • Tüm atık türleri bakımından; atıkların bekletileceği alanların üzerinin kapalı olması gerekmediği düzenlenmiştir.
  • Atık kabul birimlerinde yangına acil müdahale edilebilmesi için itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecek genişlikte alan bırakılması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Toplama ayırma tesislerinin toplam alanının en az 1000 m2 olması zorunluluğu kapsamında düzenlenen istisna bakımından “giriş çıkışları kontrol altına alınmış alanlarda” kurulu olma şartı eklenmiştir.
Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL | KINIKOĞLU | PAMUKKALE | KÖKENEK
Diğer Haberler