Önerilen Aramalar

Beklenen Rekabet Kurulu Atamaları Tamamlandı

6.09.2022

Tüm Haberler
Rekabet Kurulu (“Kurul”), 2022 yılı ağustos ayı itibariyle görev süresi dolan 3 üyesinin eksikliği sebebiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 51. maddesi uyarınca nihai karar alınabilmesi için gerekli olan beş üyelik toplantı nisabını sağlayamamıştır.
Kurul’un, Kanun’un 51. maddesi uyarınca nihai karar alabilmesi için en az beş üyenin katılımı ve dört üyenin aynı yönde karar alması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınmış, 3.09.2022 tarih ve 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/426 sayılı karar (“Karar”) uyarınca, görev süreleri dolan üç Kurul üyesi mevcut görevlerine tekrar atanmış ve kanuni toplantı nisabı sağlanmıştır. Yapılan atamalarla birlikte, Kurul huzurundaki dosyalar bakımından Kurul eski işleyişine gecikmeksizin devam edecektir.

İlgili atamaların yer aldığı Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL | KINIKOĞLU | PAMUKKALE | KÖKENEK
Diğer Haberler