Önerilen Aramalar

Döviz Bürolarında Kimlik İbrazı Zorunluluğu 100 ABD Doları Tutarını Aşan İşlemler ile Sınırlandırıldı.

19.11.2021

Tüm Haberler
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair 2021-32/64 ve 2021-32/65 sayılı Tebliğler (“Değişiklik Tebliğleri”) 18 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’nin 31663 ve 31663 Mükerrer sayılarında yayımlanmış olup; Değişiklik Tebliğleri, yayımları tarihinde yürürlüğe girmişlerdir.
Değişiklik Tebliğleri Öncesi Durum Nasıldı?
12 Ekim 2021 tarihli ve 2018-32/45 sayılı Değişiklik Tebliği ile Tebliğ’e getirilen düzenleme kapsamında döviz bürolarında gerçekleştirilecek tüm işlemler bakımından kimlik ibrazı yükümlülüğü getirilmişti.

Değişiklik Tebliğleri Neler Getiriyor?
Değişiklik Tebliğleri ile bu yükümlülük sınırlandırılmış ve kimlik ibrazının 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler bakımından söz konusu olacağı belirlenmiştir.

2021-32/64 sayılı Değişiklik Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na (“Bakanlık”) işlem limitlerini belirleme yetkisi verilmiş olup; Bakanlık tarafından yapılan 18.11.2021 tarihli basın duyurusu (“Duyuru”) bu hususun yalnızca kimlik ibrazı zorunluluğuna ve 100 Dolar limitini artırmaya veya eksiltmeye yönelik bir yetkilendirme olduğu belirtilmiştir. Duyuru akabinde yayımlanan 2021-32/65 sayılı Değişiklik Tebliği ile yetkinin sınırının “kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini belirlemeye” ilişkin olduğu yasal düzenlemeye kavuşturulmuştur.

Buna göre, Bakanlık kimlik ibrazı gereken işlem limitini artırabilecek veya eksiltebilecektir.

2021-32/64 sayılı Değişiklik Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için buraya 2021-32/65 sayılı Değişiklik Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için ise lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Burak Batı, Avukat
Zeynep Yalçın, Stajyer Avukat

Diğer Haberler