Önerilen Aramalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dövizle Ödeme Yasağına İlişkin Duyuru Yayınlandı

22.04.2022

Tüm Haberler
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”), 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; Değişiklik Tebliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Değişiklik Tebliği’ne ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21 Nisan 2022 tarihli duyurusunda (“Duyuru”) konuya ilişkin açıklamalar getirilmiştir.
Duyuru Metninde Açıklanan Hususlar Nelerdir?
 • Türkiye’de yerleşik kişilerin;
  • 19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında Değişiklik Tebliği’nin yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranmamaktadır.
  • 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranmamaktadır.
  • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranmamaktadır.
 • Değişiklik Tebliği kapsamındaki “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımı dışındaki her türlü mal ve eşyayı kapsadığı belirtilmiştir.
 • Yapılan değişikliğin Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri veya akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerine ilişkin olmasından dolayı, Türkiye’de yerleşik kişiler ile yurtdışında yerleşik kişiler arasında akdedilmiş veya akdedilecek menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Değişiklik Tebliği’nin yürürlüğe girdiği 19.04.2022 tarihi ve bu tarih sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri veya akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılması yasaklanmıştır.
 • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin, Değişiklik Tebliği’ne tabi olmadığı açıkça belirtilmiştir.
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının, yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere, döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması bakımından Değişiklik Tebliği’ne tabi olmadığı belirtilmiştir.
Değişiklik Tebliği’nin tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Duyuru’nun tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Bilge Binay Kanat, Yönetici Avukat
Nilay Enkür, Avukat
Zeynep Yalçın, Stajyer Avukat

Diğer Haberler