Önerilen Aramalar

Kredi Kullanımı için Derecelendirme Yükümlülüğü Ertelendi

15.06.2021

Tüm Haberler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“Kurul”) 27 Mayıs 2021 tarihli ve Kredi Kullanımı İçin Derecelendirme Yükümlülüğü konulu kararı (“Karar”), Kurul’un resmi internet adresinde yayımlanmıştır.
Karar ile toplam kredisi 500 milyon TL’yi aşan şirketler bakımından öngörülen “kredi derecelendirme notu alınması” zorunluluğunun son tarihi 31 Aralık 2021 tarihine uzatılmıştır.

Karar Öncesi Uygulama Nasıldı?
Kurul’un 21.02.2020 tarih ve 8876 sayılı Karar'ı kapsamında mali şeffaflığın ve finansal yönetim kalitesinin artırılması ve derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin doğru ölçülmesi amaçları ile 500 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30 Haziran 2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması zorunluluğu getirilmişti.

Kurul’un 10.09.2020 tarih ve 9133 sayılı Karar’ında ise 500 milyon TL ve üzeri 'ciro' koşulu, 500 milyon TL'yi aşan 'kredi' koşulu olarak değiştirilmiş ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne göre nakdi ve gayri nakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan şirketlerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almamaları halinde bankalardan kredi kullanamayacakları düzenlenmişti.

Karar Ne Getiriyor?
Karar kapsamında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sebebiyle şirketler tarafından alınması gereken kredi notuna ilişkin kalan mevcut süre ve kaynak kapasitesi de göz önünde bulundurularak, derecelendirme yükümlülüğü kapsamındaki şirketlerin; henüz derecelendirme raporu hazırlanmamış olsa da sözleşme yapıldığını ispat edecek bir belge alınarak 31 Aralık 2021 tarihine kadar kredi kullanımına devam edebilecekleri düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda, derecelendirme notunun kredi kullandırma anında değil; kredi limit tahsisi aşamasında ibraz ve talep edileceği belirtilmiştir.

Ek olarak, söz konusu kredi kullanımı bakımından; (i) kredi tahsisi için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yetkili derecelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalanmış ve (ii) söz konusu süre içerisinde yapılmış olan derecelendirme taleplerine yönelik hazırlanacak derecelendirme raporunun 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanmış olması şartları getirilmiştir.

Karar’ın tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat
Çağla Yargıç, Stajyer Avukat

Diğer Haberler