Önerilen Aramalar

Kur Kaynaklı İflas Riskine İlişkin Süre 2024’e Uzatıldı

9.11.2022

Tüm Haberler
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”), 8 Kasım 2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Değişiklik Tebliği Ne Getiriyor?
Sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının dikkate alınmayabileceği son tarih 01/01/2023'ten 01/01/2024'e ertelenmiştir. Bunun sonucunda, dövizdeki kur farkı nedeniyle şirketler 01/01/2024 tarihine kadar borca batık olmayacak veya sermaye kaybı kapsamına alınmayacak, başka bir deyişle “teknik iflas” yaşamayacaktır.

Tebliğ Değişikliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL I KINIKOĞLU I PAMUKKALE I KÖKENEK
Cerensu Çetin Yenigün, Kıdemli Avukat
Deniz Yontuk, Avukat

Diğer Haberler