Önerilen Aramalar

Lisanssız Elektrik Üretimi Başvurularında Dijital Dönem Başlıyor

3.08.2023

Tüm Haberler
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği Ne Getiriyor?

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğe lisanssız elektrik üretimi başvuru işlemlerinin elektronik ortamdan yürütüleceği ve trafo merkezlerine ait bağlantı kapasitelerine ilişkin bilgilerin her ayın ilk 15 günü içerisinde internet üzerinden duyurulacağı eklenmiştir.

Bu kapsamda Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğe eklenen Geçici 1. Madde uyarınca, bahse konu elektronik başvuru altyapısının hazırlanması amacıyla gerekli işlemlerin yürütülmesi için 1 Ağustos 2023 tarihinden 30 Eylül 2023 tarihine kadar ilgili şebeke işletmecileri tarafından yeni lisanssız üretim başvurularının alınmayacağı düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.


Aslı Kınsız, Kıdemli Avukat
Selen Akgün, Avukat
Mehmet Oğuz Koç, Stajyer Avukat

Diğer Haberler