Önerilen Aramalar

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

12.04.2022

Tüm Haberler
5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”), 20 Mart 2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; Değişiklik Kararı, 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Değişiklik Kararı Ne Getiriyor?
Değişiklik Kararı, belirli alanlarda katma değer vergisi oranlarına ilişkin birtakım değişiklikler getirmektedir.

Değişiklik Kararı’nda Neler Düzenleniyor?
Değişiklik Yönetmeliği kapsamında getirilen yeni düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
 1. Konut, Arsa ve Arazi Teslimlerinde KDV oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenmiş yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan bölümü için KDV oranının %1 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.
  • Belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların %51 veya daha fazla payına ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların sosyal tesisler için ayrılan bölümleri dahil olmak üzere net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden bölümü için KDV oranının %1 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.
  • Belirtilmiş kapsamlara girmeyen konutların KDV oranları ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;
   • Net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı %8,
   • Aşan kısım içinse KDV oranı %18
   Burada belirtmek gereken önemli husus ise, Değişiklik Yönetmeliği öncesinde konutların alanının 150 m2’yi aşması halinde tamamı için %18 KDV oranı uygulanmaktaydı.
  • Arsa ve arazi teslimleri için eskiden %18 olan KDV oranının Değişiklik Yönetmeliği ile %8 olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.
   • Değişiklik Kararı’nda belirlenen KDV oranları, Değişiklik Kararı’nın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı almış veya ihalesi yapılmış projeler içerisinde inşa edilen konutlar bakımından uygulama alanı bulmamaktadır. Bu kapsamdaki konutlara Karar’daki eski KDV oranları uygulanacaktır.
   • Böylece yapı ruhsatı Değişiklik Kararı’ndan önce alınan projelerden % 1 KDV oranı ile konut satın alanların konutları yürürlük tarihinden sonra kendilerine teslim edilmesi durumunda dahi bu teslimlerde eski oranında KDV hesaplanacaktır.
 2. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin özel matrah uygulayarak yaptıkları araç teslimlerinde KDV oranı %1 yerine %18 olarak uygulanacaktır.
 3. Yatlar, tekneler ve gezinti gemilerinin teslimlerinde KDV oranı %1 olarak uygulanmakta iken Değişiklik Kararı ile bu oran %18’e çıkartılmıştır.
 4. Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda uygulanacak KDV oranı bakımından; bu tesislerin kapsamındaki lokantalarda verilen hizmetler için KDV oranı %18’ten %8’e düşürülmüş olup, bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içecekleri kapsayan bölümü için ise %18 KDV oranı uygulanmaya devam edilecektir.
 5. Bir takım hijyen ürünlerinde uygulanacak KDV oranı bakımından, %18 KDV oranına tabi olan; sabun, şampuan, deterjan, kağıt havlu, kağıt mendil ve diş fırçası, diş iplikleri, hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyaların teslimde %8 oranında KDV uygulanacaktır.
 6. Tıbbi cihaz tesliminde uygulanacak KDV oranı bakımından, daha önce belirlenen tıbbi eşyalar için %8 KDV oranı uygulanmaktayken; Değişiklik Kararı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan tüm cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri bakımından %8 KDV oranı uygulanacaktır.
 7. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar bakımından, daha önce; buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları için uygulanan %1 KDV oranı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tümü bakımından uygulanacaktır.
 8. Sütçülükte ve tarım ürünlerinde kullanılan bazı makine ve cihazlarda uygulanacak KDV oranı bakımından, sadece süt sağma makinalarına uygulanan %8 KDV oranı diğer makine ve cihazlar için de uygulanacaktır.
Değişiklik Kararı’nın tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Aybike Gürcan, Avukat
Zeynep Yalçın, Stajyer Avukat

Diğer Haberler