Önerilen Aramalar

MASAK, Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler Hakkında Alınacak Tedbirleri Yayınladı

22.11.2022

Tüm Haberler
21 Sıra Nolu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (“Tebliğ”), 17 Kasım 2022 tarihli ve 32016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır ve bu tarihte yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ Neyi Amaçlıyor?
Tebliğ; önemli bir kamusal makamda bulunan üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler olarak tanımlanan kamusal nüfuz sahibi kişiler (“Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler”) hakkında yükümlüler tarafından uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirleri düzenlemektedir.

Tebliğ Kimleri Kapsamaktadır?
Tebliğ kapsamında düzenlenmiş ilişkili tarafın tespiti ve sair makul tedbirlerin alınmasına dair yükümlülükler; finansal kuruluşlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve aşağıda belirtilen finansal olmayan belirli iş ve meslekleri ilgilendirmektedir;
  • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
  • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler,
  • Noterler,
  • Belirli işler ile sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,
  • Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, ve
  • Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları.

Tebliğ Ne Getiriyor?
Tebliğ uyarınca, yukarıda anılan ilgililer tarafından;
  • Müşterinin ya da gerçek faydalanıcının Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi olup olmadığının belirlenmesi konusunda makul tedbirler alınmalıdır.
  • Kamusal Nüfuz Sahibi Kişilerle veya bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde birtakım özel tedbirler uygulanmalıdır.
Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde çeşitli cezalar ile karşılaşılabilecektir.
Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL I KINIKOĞLU I PAMUKKALE I KÖKENEK
Burak Batı, Avukat

Diğer Haberler