Önerilen Aramalar

Rekabet Kurulu Tarafından Facebook’a İlişkin Açılan Soruşturma Sonuçlandı

31.10.2022

Tüm Haberler
Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”), 11 Ocak 2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla başlatmış olduğu; Meta Platforms, Inc. (Eski unvanı Facebook Inc.), Meta Ireland Limited (Eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) nezdinde yürütülen soruşturma sonuçlanmıştır.
Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl Whatsapp uygulaması, kullanıcılarına bildirim göndererek, uygulamayı kullanmaya devam edebilmeleri için verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay verilmesi gerektiğini, onay verilmemesi halinde 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren uygulamanın kullanılamayacağını bildirmişti. İşbu bildirimin akabinde Kurul tarafından başlatılan soruşturma, Facebook’un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u (“Kanun”) ihlal ettiği ve idari para cezası uygulanması gerektiği sonucuna varılarak 20 Ekim 2022 tarihli, 22-48/706-299 sayılı kararı (“Karar”) ile sonuçlanmıştır.

Karar’ın gerekçesi henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, açıklama metni 26 Ekim 2022 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Açıklama metninde özetle;
  • Facebook ekonomik bütünlüğünün kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hâkim durumda olduğu,
  • Facebook’un, Instagram, Facebook ve WhatsApp platformlarından topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığı ve bu nedenle Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği,
sonuçlarına varılarak Facebook’a 346.717.193,40-TL idari para cezası uygulanması yönünde karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar yayınlandığında, Rekabet Kurulu’nun konuya dair yaklaşımı da daha net olarak yorumlanabilecektir.

Soruşturma kapsamında verilen önceki Tedbir Kararı’na ilişkin olarak, daha tarafımızca hazırlanan kapsamlı bilgi notuna buradan, Karar’a ilişkin açıklama metnine ise buradan erişebilirsiniz.

MORAL I KINIKOĞLU I PAMUKKALE I KÖKENEK
Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
İrem Tanık, Avukat

Diğer Haberler