Önerilen Aramalar

Rekabet Kurumu tarafından E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu Yayımlandı

18.04.2022

Tüm Haberler
Rekabet Hukuku, dünyada gelişen serbest piyasa ekonomisinde tüketicilerin refah ve seçim özgürlüğünü koruyan önemli mekanizmalardan biri olarak sürekli gelişen ve değişen hayat şekline uyum sağlamakla yükümlü dinamik bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dünya çapındaki birçok rekabet otoritesi gibi Rekabet Kurumu da gelişen teknolojik olanaklar ve bunların pazara yansıması ile birlikte dinamik yapısını sürdürerek yeni gelişmeleri perspektifi altına almaktadır.

Bu kapsamda, Rekabet Kurumu e-Pazaryeri platformlarına yönelik 7 Mayıs 2021 tarihinde Rekabet Kurumu resmi internet sitesinde “e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu”nu (“Ön Rapor”) yayımlamıştı. Ön Raporun yayımlanması sonrasında pandeminin de etkisiyle e-Pazaryeri platformlarının faaliyetlerinin oldukça önem kazanması ile birlikte nihai raporun da yayımlanması bir süredir beklenmekteydi. Rekabet Kurumu, E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporunu (“Nihai Rapor”) 14 Nisan 2022 tarihinde resmi internet sitesinde yayımladı.

Nihai Rapor kapsamında Rekabet Kurumu’nun E-Pazaryeri Platformları Sektörünü;
  1. Perakende E-Ticaret: Kavram, Küresel Gelişim, Etmenler, Türkiye’deki Gelişim
  2. E-Pazaryerleri: Küresel Gelişim ve Önde Gelen Oyuncular
  3. E-Pazaryerleri: Türkiye’deki Gelişim ve Mevcut Görünüm
  4. E-Pazaryerlerinin Temel İktisadi Özellikleri
  5. E-Pazaryerlerinin Davranışlarından Kaynaklı Rekabet Sorunları
  6. Sonuç ve Politika Önerileri
olmak üzere 6 başlıkta incelediği görülmektedir.

Rekabet Kurumu’nun e-Pazaryeri Platformları Sektörüne yönelik oldukça detaylı incelemeleri sonucu oluşan Nihai Rapora ilişkin detaylı değerlendirmelerimiz ayrıca paylaşılacaktır. Ön Rapor hakkında geçmişte hazırladığımız metne buradan ulaşabilirsiniz.

Nihai Raporun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
Işılay Işık, Avukat

Diğer Haberler