Önerilen Aramalar

Ticari Mal ve Hizmet Tedarikinde 2023 Yılı için Belirlenen Kanuni Temerrüt Faiz Oranı ve Asgari Giderim Tutarı

12.01.2023

Tüm Haberler
Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları için Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 2 Ocak 2023 tarihli ve 32061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ Ne Getiriyor?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesi’nin 7. fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde borçlunun temerrüde düştüğü ve temerrüt faiz oranının da sözleşmede öngörülmediği veya ilgili temerrüt faizi hükmünün geçersiz olduğu hallerde uygulanacak temerrüt faizi oranını 2023 yılı için yıllık 17,25’ten 11,75’e indirmiş; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını ise 555,00 Türk lirasından 800,00 Türk lirasına çıkarmıştır.

TCMB’nin temerrüt faizini indirme yönündeki bu değişikliği ile; borçlunun ödemede temerrüde düşmesinin, alacaklı nezdinde bir finansman aracına dönüşmesinin engellenmesi ve politika faizinde izlenen faiz düşürme politikasının, tacirlerin enflasyonist ortamına da yansıtılmasının amaçlandığı düşünülmektedir.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL I KINIKOĞLU I PAMUKKALE I KÖKENEK
Cerensu Çetin Yenigün, Kıdemli Avukat
Deniz Yontuk, AvukatDiğer Haberler