Önerilen Aramalar

Yeni Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Yayımlandı

26.09.2022

Tüm Haberler
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 21.09.2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmelik Ne Getiriyor?
01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmelik ile yürürlükteki Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kalkacaktır.

Yönetmelik ile tüketicilerin, tüketici haklarına ilişkin başvuru ve itiraz yolları genişletilmiş ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması amacıyla karar alma süresi kısaltılmıştır.

Yönetmelik’te Neler Düzenleniyor?
  • İl - ilçe tüketici hakem heyetinden hangisine başvuru yapılabileceğine dair parasal sınır kaldırılmıştır.
  • Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı, 30.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.
  • Bazı tüketicilerin kaymakamlıklara başvuru yapabilmelerine imkan sağlanmıştır.
  • 01.01.2023 tarihi itibarıyla eksiklik ya da tutarsızlık bulunan tüketici hakem heyeti başvurularında 7 (yedi) gün ek süre verilerek eksik bilginin tamamlaması veya tutarsızlığın giderilmesi talep edilecektir.
  • Tüketici hakem heyetleri karar süresi artık en fazla 3 (üç) ay uzatılabilecektir.
  • Kararların tebliği bakımından e-tebligat getirilmiş ve 15 (on beş) iş günlük süre düzenlenmiştir.
  • 01.01.2023 tarihi itibarıyla taraflar, ilk başvuruda yer alan taleplerle ilgili karar verilmeyen hususlarda hakem heyeti kararlarının tamamlanmasını talep edebilecektir.
  • Tüketici hakem heyeti kararına karşı tüketici mahkemesine itiraz yolu genişletilmiştir.
  • Tüketici hakem heyetlerinin işlemleri çevrimiçi olarak Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tüketici hakem heyetine başvurular ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi ile e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabilmektedir.
Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL | KINIKOĞLU | PAMUKKALE | KÖKENEK
Dilek Akdaş Kökenek, Ortak
Burak Batı, Avukat

Diğer Haberler