Önerilen Aramalar

Zincir Mağazaların Ürünlerine ve Şubelerine İlişkin Veri Paylaşımı Zorunluluğu Getirildi

8.12.2022

Tüm Haberler
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi’nin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla, Rekabet Kurulu tarafından marketler, tedarikçiler, zincir mağazalar ve üreticiler hakkında yürütülen soruşturmalar devam etmekte, hakkında soruşturma başlatılan şirketler tarafından sözlü savunmalar bugünlerde verilmektedir.

Bu soruşturma paralelinde bir gelişme olarak, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 7 Aralık 2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişikliğin Kapsamı
İlgili soruşturmaya paralel olarak Değişiklik Yönetmeliği ile zincir mağazalara etkin rekabeti korumak amacıyla veri paylaşma zorunluluğu getirilmiştir. Bu minvalde; perakende ticaret sektöründeki rekabetin etkin ve sürdürülebilir şartlara göre yapılması için politikaların oluşturulması, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin daha iyi şartlara erişebilmesi amacıyla fiyat karşılaştırması yapabilmesini sağlamak adına,
  • Gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışı faaliyetinde bulunan ve
  • Şube sayısı iki yüzden fazla olan

zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek olan sisteme aktarmakla yükümlüdür.

Veri aktarımının usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilecek olup, gerektiği takdirde bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılabilecektir.

Değişiklik Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL | KINIKOĞLU | PAMUKKALE | KÖKENEK
Cerensu Çetin Yenigün, Kıdemli Avukat
Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat

Diğer Haberler