Önerilen Aramalar

Elektrikli Araç Şarj Hizmeti Faaliyetlerine İlişkin Esaslı Düzenlemeler Getiren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi

12.01.2022

Tüm Haberler
7246 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) 25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; Torba Kanun’un 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (“Elektrik Piyasası Kanunu”) kapsamındaki düzenlemeleri, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Elektrikli şarj hizmeti faaliyetlerini yakından ilgilendiren, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 16.11.2021 tarihinde gelen, yasalaşma süreci dikkatle takip edilen ve taslak metnine ilişkin detaylı bilgi notuna buradan ulaşılabilen Torba Kanun’un Elektrik Piyasası Kanunu’na ilişkin düzenlemeleri, taslak metinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmeden yasalaşmıştır.

Şarj hizmeti sağlanmasına ilişkin EPDK tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemelerin takip edilmesi ve halihazırda şarj hizmeti faaliyeti gösteren kişilerin bu düzenlemelerin 24 Temmuz 2022 tarihine kadar durumlarını mevzuata uygun hale getirmeleri önem arz etmektedir.

Torba Kanun’un tam metnine ulaşmak için ise lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Burak Batı, Avukat
Deniz Yontuk, Stajyer Avukat

Diğer Haberler