Önerilen Aramalar

Şarj Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı

18.04.2022

Tüm Haberler
Şarj Hizmetleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 2 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik Ne Getiriyor?
Elektrik Piyasası Kanunu’na 25 Aralık 2021 tarihli torba kanun ile esaslı düzenlemeler getirilmişti. Bu düzenlemelere ilişkin bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz. Yönetmelik kapsamında, elektrikli araçlara enerji temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin detaylar düzenlenmiştir.

Halihazırda mevcut olan şarj ağı işletmelerinin, en geç 2 Ağustos 2022 tarihine kadar durumlarını Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Yönetmelik’te Neler Düzenleniyor?
Yönetmelik kapsamında getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
 • Şarj ağı işletmeciliğine ilişkin faaliyetler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (“Kurum”) alınması zorunlu lisansa ilişkin detaylar belirlenmiştir. Buna göre;
  • Lisans hiçbir surette devredilemez.
  • Başvurular Kurum Başvuru Sistemi üzerinden yapılmaktadır.
  • Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişinin anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş olması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen asgari sermaye tutarından az olmaması gerekmektedir.
  • Anonim şirketler bakımından ek olarak, borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarılmaması gerekmektedir.
  • Lisans süresi en fazla 49 yıldır. Süre uzatım prosedürü ayrıca işletilebilmektedir.
  • Ticari faaliyet göstermeyen özel şarj istasyonlarının ve kullanıcıların kendi ihtiyacı için kurduğu şarj ünitelerinin bir şarj ağına bağlanmaları zorunlu tutulmamıştır.
 • Şarj ağı işletmecisi tarafından, lisansının yürürlüğe girmesinin akabinde süreli olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülükler düzenlenmiştir. Buna göre;
  • 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçede şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturulması gerekmektedir.
  • Şarj ünitelerinin konumlarına göre belirli oranda DC 50 kW ve üzeri güçteki şarj ünitesi ile birtakım teknik gereklilikleri sağlanması zorunlu kılınmıştır.
  • Şarj hizmeti sunumundan kaynaklanabilecek cana ve mala karşı maddi zarar ve ziyanı tazmin etmek için gerekli mali sorumluluk sigortalarının yapılması/yaptırılması gerekmektedir.
 • Şarj istasyonunun şarj hizmeti sunabilmesi için iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması gerekmektedir.
 • Halka açık şarj istasyonlarında şarj hizmetinin, eşit durumdaki kullanıcılarda ayrım gözetmeksizin, sürekli ve kesintisiz olarak sunulması gerekmektedir. Otel, restoran, alışveriş merkezi gibi işyerlerine ait otoparklarda kullanıma açık olan şarj istasyonları bakımından sunulan şarj hizmeti, bağlı bulunulan iş yerinin çalışma saatleri ile sınırlı tutulmuştur.
 • Şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilecektir.
 • Şarj hizmeti bedeli bakımından sınırlamalar getirilmiş olup; makul seviyede karlılık imkanı tanınmıştır. Buna göre, Kurum’a şarj hizmeti fiyatının oluşumu ve güncelleme yöntemine ilişkin açıklama yapılması gerekmektedir. Kurum, belirli anlaşma veya eylemlerin şarj hizmetlerini bozucu etkiler oluşturması durumunda bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespit edebilecek, gerekli tedbirleri alabilecektir.
 • Şarj hizmeti bedeli, şarj ağı işletmecisinin kullanıcılarla akdedeceği sadakat sözleşmeleri kapsamında uygulayacağı en düşük şarj hizmeti fiyatının %25'ini aşamaz.
 • Şarj ağı işletmecisi tarafından kullanıcı şikâyetlerinin iletilmesi, kaydedilmesi ve kullanıcıların takip edilebilmesi adına iletişim kanalları oluşturulacaktır. Buna göre, şarj ağı işletmecisine iletilen taleplerin en çok 15 gün içerisinde sonuçlandırılması ve bu kapsamda kullanıcının bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 • Kurum tarafından serbest erişim platformu kurulacak ve işletilecektir. Serbest erişim platformu ile şarj ağlarının tamamında yer alan halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi sayıları, güçleri ve tipleri, soket sayıları ve tipleri ile uygunluk durumlarının, ödeme yönteminin ve şarj hizmeti fiyatlarının yayımlanacaktır.
 • Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında lisans iptali ve para cezası gibi yaptırımlar uygulanabilecektir.
Kurum nezdinde yürütülecek lisans başvuru süreci ve mevzuata uyum ile ilgili detaylı bilgiler için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Burak Batı, Avukat
Dilara Kürkçüoğlu, Stajyer Avukat

Diğer Haberler